مهره شش گوش گل بزرگ اچ وی DIN6915

توضیحات کوتاه

توضیحات تکمیلی

thread size dM12M16M20M22M24M27M30M36
P1,7522,52,5333,54
dwMin.202530343943,547,557
eMin.23,9129,5635,0339,5545,250,8555,3766,44
mNominal size = max.1013161819222429
Min.9,6412,314,916,917,720,722,727,7
Min.7,719,8411,9213,5214,1616,5618,1622,16
sNominal size = max.2227323641465060
Min.21,1626,16313540454958,8
Weight kg/1000pcs23,344,873,9104155224300515