مهره چاکدار Din935

مهره چاکدار DIN 935

توضیحات کوتاه

کاربرد و ویژگی های مهره چاکدار DIN 935

از مهره‌ چاکدار DIN935 در زمان استفاده از پین های اشپیل استفاده می‌شود. و به دلیل داشتن شیار به این نام شهرت دارد. مهره چاکدار در دو نوع A و B است. کاربرد آن بیشتر در صنایع خودرویی و ماشین آلات کشاورزی است.

مهره چاکدار DIN935 خاصیت چفت شوندگی خوبی دارد بنابراین از این مهره در پین‌های اشپیل برای نگهداری نهایی و جلوگیری از شل شدن استفاده می‌شود.

ما در پیچ گستران حتما قبل از فروش آزمایش و تست‌های مقاومت و استحکام را بر روی محصولات انجام خواهیم داد و تمام تلاش خود را می‌کنیم که شما از خرید خود رضایت کامل را داشته باشید. برای مشاوره و خرید انواع مهره  می‌توانید با ما تماس بگیرید. 

جدول استاندارد مهره چاکدار DIN 935

Thread d M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16 (M18)
M8x1 M10x1 M12x1,5 (M14x1,5) M16x1,5 (M18x1,5)
M10x1,25 M12x1,25 (M18x2)
P 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
da min. 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
max. 4,6 5,75 6,75 7,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,5
de max. 16 17 18 19 22 25
min. 15,57 16,57 17,57 18,48 21,48 24,3
dw min. 5,8 6,8 8,8 9,5 11,3 14,3 15,3 16,2 17,2 19,2 20,2 22,2 24,8
e min. 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 17,77 18,9 20,03 21,1 23,35 24,49 26,75 29,56
m nominal=max. 5 6 7,5 8 9,5 12 15 16 19 21
min. 4,7 5,7 7,14 7,64 9,14 11,57 14,57 15,57 18,48 20,16
min. 2,3 3 3,8 4,2 4,9 6,1 7,7 8,2 9,8 11,2
n min. 1,2 1,4 2 2 2,5 2,8 3,5 3,5 4,5 4,5
max. 1,45 1,65 2,25 2,25 2,75 3,05 3,8 3,8 4,8 4,8
s nominal=max. 7 8 10 11 13 16 17 18 19 21 22 24 27
min. 6,78 7,78 9,78 10,73 12,73 15,73 16,73 17,73 18,67 20,67 21,67 23,67 26,16
w min. 2,9 3,7 4,7 5,2 6,14 7,64 9,64 10,57 12,57 14,57
max. 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10 11 13 15
Split pin as in DIN 94 1×10 1,2×12 1,6×14 1,6×14 2×16 2,5×20 3,2×22 3,2×25 4×28 4×32
Thread d M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45)
M20x2 (M22x1,5) M24x2 (M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3 (M39x3) M42x3 (M45x3)
M20x1,5 M22x2)
P 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
da min. 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45
max. 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 35,6 38,9 42,1 45,4 48,6
de max. 28 30 32 34 38 42 46 50 55 58 62
min. 27,3 29,3 31 33 37 41 45 49 53,8 56,8 60,8
dw min. 27,7 29,5 31,3 33,2 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60,6 64,7
e min. 32,95 35,03 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95
m nominal=max. 22 26 27 30 33 35 38 40 46 48
min. 21,16 25,16 26,16 29,16 32 34 37 39 45 47
min. 11,9 13,5 14,2 16,6 18,2 19,8 21,9 23,5 25,9 27,5
n min. 4,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7 7 9 9
max. 4,8 5,8 5,8 5,8 7,36 7,36 7,36 7,36 9,36 9,36
s nominal=max. 30 32 34 36 41 46 50 55 60 65 70
min. 29,16 31 33 35 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1
w min. 15,57 17,57 18,48 21,48 23,48 25,48 28,48 30,28 33,38 35,38
max. 16 18 19 22 24 26 29 31 34 36
Split pin as in DIN 94 4,36 5×36 5×40 5×45 6,3×50 6,3×56 6,3×63 6,3×71 8×71 8×80
Thread d M48 (M52) M56 (M60) M64 (M68) M72x6 (M76x6) M80x6 (M85x6) M90x6 M100x6
M48x3 (M52x3) M56x4 (M60x4) M64x4 (M68x4) M72x4 (M76x4) M80x4 (M85x4) M90x4 M100x4
P 5 5 5,5 5,5 6 6
da min. 48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 90 100
max. 51,8 56,2 61 64,8 69,1 73,4 77,8 82,1 86,4 91,8 97,2 108
de max. 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130
min. 63,8 68,8 73,8 78,8 83,6 88,6 93,6 98,6 103,6 108,6 118,6 128,4
dw min. 69,4 74,2 78,7 83,4 88,2 92,9 97,7 102,4 107,2 111,9 121,1 135,4
e min. 82,6 88,25 93,56 99,21 104,86 110,51 116,16 121,81 127,46 133,11 144,08 161,02
m nominal=max. 50 54 57 63 66 69 73 76 79 88 92 100
min. 49 52,8 55,8 61,8 64,8 67,8 71,8 74,8 77,8 86,6 90,6 98,6
min. 29,1 32,3 34,7 37,1 39,3 41,7 44,9 47,3 49,7 52,9 56,1 62,5
n min. 9 9 9 11 11 11 11 11 11 14 14 14
max. 9,36 9,36 9,36 11,43 11,43 11,43 11,43 11,43 11,43 14,43 14,43 14,43
s nominal=max. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 145
min. 73,1 78,1 82,8 87,8 92,8 97,8 102,8 107,8 112,8 117,8 127,5 142,5
w min. 37,38 41,38 44,38 47,38 50,26 53,26 57,26 60,26 63,26 67,26 71,26 79,26
max. 38 42 45 48 51 54 58 61 64 68 72 80
Split pin as in DIN 94 8×80 8×90 8×100 10×100 10×100 10×112 10×112 10×125 10×140 13×140 13×140 13×160