مهره شش گوش واشردار DIN6923

توضیحات کوتاه

توضیحات تکمیلی

Thread size dM5M6M8M10M12M14M16M20
M8x1M10x1,25M12x1,5M14x1,5M16x1,5M20x1,5
(M10x1)(M12x1,5)
P0,811,251,51,75222,5
cmin.11,11,21,51,82,12,43
damin.5681012141620
max.5,756,758,7510,81315,117,321,6
dcmax.11,814,217,921,82629,934,542,8
dwmin.9,812,215,819,623,827,631,939,9
emin.8,7911,0514,3816,6420,0323,3626,7532,95
mmax.5681012141620
min.4,75,77,69,611,613,315,318,9
min.2,23,14,55,56,77,8911,1
snominal=max.810131518212430
min.7,789,7812,7314,7317,7320,6723,6729,67
rmax.0,30,360,480,60,720,880,961,2