مهره شش گوش باریک Din 439 خرید مهره شش گوش باریک

مهره شش گوش باریک DIN439

توضیحات کوتاه

توضیحات تکمیلی

مهره شش گوش باریک DIN439 شکلی شش ضلعی دارد و عموما جنس مهره های باریک از آهن است و در انواع سیاه ، داکرومات و یا گالوانیزه تولید می شوند. این مهره کاربرد و استحکام بالایی دارد. این مهره از مهره شش گوش با DIN934 که مهره شش گوش معمولی است ارتفاع  کوتاه تری دارد و می‌توان گفت که کاربردکمتری هم دارد.

اتصالات مکملی که همراه با مهره شش گوش باریک به کار گرفته می‌شوند معمولا واشر تخت و همچنین پیچ شش گوش هستند.

ما در پیچ گستران حتما قبل از فروش آزمایش و تست‌های مقاومت و استحکام را بر روی محصولات انجام خواهیم داد و تمام تلاش خود را می‌کنیم که شما از خرید خود رضایت کامل را داشته باشید. برای مشاوره و خرید پیچ و مهره شش گوش می‌توانید با ما تماس بگیرید. 

Thread size d M1,6 (M1,8) M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6
P 0,35 0,35 0,4 0,45 0,45 0,6 0,7 0,8 1
da min. 1,6 1,8 2 2,5 3 3,5 4 5 6
max. 1,84 2,06 2,3 2,9 3,45 4 4,6 5,75 6,75
dw min. 2,4 2,7 3,1 4,1 4,6 5,1 5,9 6,9 8,9
e min. 3,48 3,82 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 9,79 11,05
m max. 1 1,1 1,2 1,6 1,8 2 2,2 2,7 3,2
min. 0,75 0,85 0,95 1,35 1,55 1,75 1,95 2,45 2,9
min. 0,6 0,68 0,76 1,06 1,24 1,4 1,56 1,96 2,32
s max. 3,2 3,5 4 5 5,5 6 7 8 10
min. 3,08 3,38 3,82 4,82 5,32 5,82 6,78 7,78 9,78
tdread size d M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
M8x1 M10x1 M12x1,5 (M14x1,5) M16x1,5 (M18x1,5) M20x2 (M22x1,5) M24x2
M10x1,25 M12x1,25 (M18x2) M20x1,5 (M22x2) (M24x1,5)
P 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
da min. 8 10 12 14 16 18 20 22 24
max. 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,5 21,6 23,8 25,9
dw min. 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9 27,7 29,5 33,2
e min. 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55
m max. 4 5 6 7 8 9 10 11 12
min. 3,7 4,7 5,7 6,42 7,42 8,42 9,1 9,9 10,9
min. 2,96 3,76 4,56 5,14 5,94 6,74 7,28 7,92 8,72
s max. 13 17 19 22 24 27 30 32 36
min. 12,73 16,73 18,67 21,67 23,67 26,16 29,16 31 35
tdread size d (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
(M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3 (M39x3) M42x3 (M45x3) M48x3 (M52x3)
M36x2 (M39x2) M42x2 (M45x2) M48x2 (M52x2)
(M27x1,5) M30x1,5 M36x1,5 (M39x1,5) M42x1,5 (M45x1,5) M48x1,5 (M52x1,5)
P 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5
da min. 27 30 33 36 39 42 45 48 52
max. 29,2 32,4 35,6 38,9 42,1 45,4 48,6 51,8 56,2
dw min. 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60 64,7 69,4 74,2
e min. 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25
m max. 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 26
min. 12,4 13,9 15,4 16,9 18,2 19,7 21,2 22,7 24,7
min. 9,9 11,1 12,3 13,5 14,6 15,8 17 18,2 19,8
s max. 41 46 50 55 60 65 70 75 80
min. 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1 73,1 78,1