ارزش هایی که ما بر آن باور داریم

  • ما خود را موظف به پاسخگويی سریع به رفع نيازهای مشتريان با بهترين کيفيت می‌دانيم.
  • مشتری‌مداری شعار ما و تکريم مشتری اولويت روابط ما با مشتريان است.
  • ما برای وقت مشتريان ارزش قائل بوده و سرعت در تصميم‌گيری و ارائه خدمات سرلوحه تلاش‌های ما می‌باشد.
  • ما محصولات خود را بر اساس نيازهای مشتريان طراحی، تامین و عرضه می‌کنیم و با در نظر گرفتن نظرات ایشان آن بهبود می‌بخشيم.
  • ما خود را متعهد به داشتن بالاترين استانداردهای کيفی در ارائه محصولات و خدمات به مشتريان می‌دانيم.
  • رعايت مقررات و استانداردهای صنایع مختلف داخلی و بين المللی برای ما يک اصل است و از تجهیزات و ابزارهای مناسب برای دستیابی به این استانداردها استفاده می‌کنیم.
  • ما تداوم موفقيت خود را در توسعه پايدار و حفظ محيط زيست دانسته و مراقبت از آن همواره برای ما ارزش محسوب می‌شود.
  • ما همواره تمام تلاش خود را برای اعتلای برند پیچ گستران انرژی پارس در سطح کشور و منطقه به‌کار می‌بريم.